ข้อดีของ บริการ ทำสีกระเป๋า Re Color

LUXURY BAGs SPA  Present RE COLOR  การทำสีกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว กระเป๋ามีสีที่เฟดลง สีเพี้ยน สีถลอก หรือ อยากเปลี่ยนสีของกระเป๋า โดยไม่ต้องซื้อใหม่ ทางเรามีบริการ ทำสีกระเป๋า ด้วยเครื่อง Matching color ที่สามารถคำนวณค่าสี รวมถึง ค่าความเงาของสี ที่ใกล้เคียงกับสีเดิมถึง 99.99%  เพื่อให้ได้กระเป๋าที่มีสภาพที่สวยงามขึ้น เหมือนใหม่ และ ข้อดีของการ ทำสีกระเป๋า Re Color คือ

  1. สามารถทำสีเฉพาะจุดที่เกิดความเสียหายให้มีสีเดิมโดยไม่สังเกตุเห็นความเพี้ยนของสี
  2. เปลี่ยนสีกระเป๋าได้ทั้งใบ โดยไม่ต้องซื้อใหม่
  3. สามารถทำได้กับกระเป๋าผ้า และ หนังทุกชนิด
  4. เป็นการยืดอายุการใช้งานของกระเป๋าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
ทำความสะอาดกระเป๋าแบรนด์เนม

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel สี Cruise

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำความสะอาดกระเป๋าแบรนด์เนม

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel สี Cruise

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า สปากระเป๋

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel สี แมทเมทาลิค

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel หนังแก้ว

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบแบบไม่เคลือบแก้ว

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Louis Vuitton

บริการ : ทำสีกระเป๋า เคลือบแก้วทั้งใบ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : รองเท้า HERMES

บริการ : ทำสีรองเท้าให้กลับมาดูใหม่

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : HERMES Gold

บริการ : ทำสีกระเป๋าให้มีสีเดิม โดยใช้เทคนิคการเว้นด้ายขาว เพื่อความ original

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า ที่มีสีเฟดจากการใช้งาน

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า เฉพาะจุดให้เหมือนของเดิม

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า เฉพาะจุดให้เหมือนกับสีเดิม

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบให้เหมือนของเดิม original

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า เคลือบเงาและ  ทำความสะอาดกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Balenciaga

บริการ : ทำสีกระเป๋า เปลี่ยนสีทั้งใบ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า :  รองเท้า Chanel

บริการ : เปลี่ยนสีรองเท้า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Prada

บริการ : ทำสีกระเป๋า เปลี่ยนสีทั้งใบเพื่อกลบเชื้อรา

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : HERMES

บริการ : ทำสีกระเป๋าเฉพาะจุด ให้ใกล้เคียงสีเดิม

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Prada

บริการ : ทำสีกระเป๋า ที่เกิดจากการดูดสี

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : HERMES

บริการ : ทำสีกระเป๋าเฉพาะจุด บริเวณหูกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า :  รองเท้า HERMES

บริการ : ทำสีรองเท้า โดยใช้เทคนิคการเว้นด้าย

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบให้เหมือนสีเดิมด้านใน

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า :  Chanel สี Red rip

บริการ : ทำสีกระเป๋า ทั้งใบที่เกิดการเฟดจากการใช้งาน

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำสีกระเป๋า เปลี่ยนสีหนังแก้วที่เฟดให้ดูสดใสขึ้น

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : HERMES

บริการ : ทำสีกระเป๋า ผ้าจากสีเขียวเป็นสี gold ตาม order ลูกค้า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : HERMES

บริการ : ทำสีกระเป๋า เปลี่ยนสีจากเขียวขี้ม้าเป็นสีดำ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีกระเป๋า สปากระเป๋า น้ำยาทำความสะอาดกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : LADY DIOR

บริการ : ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำทรงกระเป๋า น้ำยาทำความสะอาดกระเป๋า ทำความสะอาดกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : CHANEL

บริการ : ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีรองเท้า สปากระเป๋า ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า :  YSL

บริการ : ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำสีรองเท้า ทำสีกระเป๋า สปากระเป๋า

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : YSL

บริการ : ทำสีกระเป๋า

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ