ข้อดีของ บริการ ทำความสะอาดคราบ รอย Touch up

LUXURY BAGs SPA  Present Touch up บริการ ทำความสะอาดกระเป๋า ทำความสะอาดคราบและรอยข่วน บนกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้มีสภาพที่สวยงามขึ้น เหมือนใหม่ และ ข้อดีของการ ทำความสะอาดคราบและรอยข่วน Touch up คือ

  1. เป็นการยืดการยุการใช้งานของกระเป๋า ให้สามารถใช้ได้นานมากขึ้น
  2. การทำความสะอาดคราบ หรือรอยต่างๆที่เกิดขิ้น ให้หมดไปแบบไร้ร่องรอย
  3. นอกจากจะมีบริการทำความสะอาดคราบ และรอยบนกระเป๋าแล้ว เรายังมีบริการติดสติ๊กเกอร์ป้องกันรอยขนแมว
  4. สามารถทำได้กับกระเป๋าหนังทุกชนิด
ทำความสะอาดกระเป๋าแบรนด์เนม

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel limited

บริการ : ทำความสะอาดคราบ รอยดูดสี

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำความสะอาดคราบ รอย

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : Chanel

บริการ : ทำความสะอาดคราบ รอย ข่วน

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำความสะอาดคราบ รอย

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : HERMES Kelly

บริการ : ทำความสะอาดคราบ รอยข่วน

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำความสะอาดคราบ รอย

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : –

บริการ : ติดสติกเกอร์กันรอยขนแมว บาง ใส ไม่ขุ่น

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำความสะอาดคราบ รอย

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : –

บริการ : ติดสติกเกอร์กันรอยขนแมว บาง ใส ไม่ขุ่น

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ

ทำความสะอาดคราบ รอย

LUXURY BAGs SPA

สินค้า : GUCCI

บริการ : ทำความสะอาดคราบ รอยข่วน รอยปากกา โดยการโค้ดติ้งกระเป๋าสีเดิมทับ

LUXURY BAGs SPA เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ทำความสะอาดกระเป๋า แบนรด์เนม Bagspa service ครบวงจรค่ะ